NB! Popupmeny ligger skjult

UVC-lys i landbruket

Gasskompetanse har utviklet og leverer UVC-anlegg med tilhørende sikkerhetssystem for kjemikaliefri desinfisering. UVC-anlegg kan monteres hvor bakteriell kontaminering og smittepress er i fokus, for eksempel i kylling- og hønsehus. Metoden er velkjent, men har tidligere ikke vært mye brukt i landbruket. Bruk av UV-stråling istedenfor kjemikalier vil ha en positiv innvirkning på landbruket framover.

Er du nysgjerrig på UVC-anlegg?

Desinfeksjon uten gift

Det brukes i dag store mengder kjemi for å desinfisere produksjonslokaler. Ved bruk av kjemikaler utvikler bakterier resistens som igjen øker forbruket av kjemikalier. Med et UVC-anlegg minimerer du bruken av kjemikalier.

Smittefritt miljø

Det å ha et smittefritt miljø i landbruket et svært viktig. Montering av et UVC-anlegg for å få til dette er et bærekraftig alternativ da UVC-lys er både miljøvennlig og mindre jobbkrevende enn tradisjonell kjemikaliebehandling.

Hvordan virker UVC-lys?

UVC-lyset angriper DNA i bakterier, sopp og virus slik at mikrobene mister sin evne til reproduksjon. UVC kan også brukes til å redusere fluebestanden i hønsehus betraktelig.

Den riktige løsningen for deg

Vi i Gasskompetanse har lang erfaring i prosjektering av UVC-anlegg i landbruket. Vi kartlegger behov og muligheter, og kommer med forslag til løsning. Når vi har funnet den beste løsningen, tar vi oss av nødvendig prosjektering og montasje.