NB! Popupmeny ligger skjult

Energi fra solen

La sola varme opp bygningen din! Med solfangere på taket kan du utnytte solstrålene maksimalt. Dette er en bærekraftig løsning og et godt supplement til tradisjonelle varmeanlegg.

Når anlegget er installert, er energien gratis.

Er du nysgjerrig på solfangere?

Solfangere på tak

Hvordan virker et solfangeranlegg?

Solfangerne monteres på tak eller vegg, og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i et vannbårent system.

Vann sirkulerer i systemet og varmes direkte av solstrålene. Derfra ledes det gjennom rør i veggen og inn til en varmtvannstank, som igjen distribuerer vann rundt i bygningen. Varmtvannet kan brukes både som tappevann og til oppvarming.

Et trygt valg for framtiden

Det er mange gode grunner for å velge solfangere.

Etter installering går anlegget av seg selv, og er tilnærmet vedlikeholdsfritt samt krever lite tilsyn.

Solfangerne kan kombineres med andre teknologier, som for eksempel biokjel eller varmepumpe, som vil gi et helårs-system for produksjon av varme til bruk i både boliger og næringsbygg.

Støtte fra Enova

Du får inntil 10.000 kroner i støtte fra Enova når du får installert et solfangeranlegg.

Gasskompetanse monterer solfangere på tak
Solfangere innstallert på tak

Hvem passer solfanger­anlegg for?

Det er ikke bare i sydligere strøk en får god nytte av solvarme, stadig flere i Norge har glede av energi fra solen. Solfangere passer spesielt godt til næringsbygg, svømmehaller og andre bygg med store varmtvanns-behov, men det finnes også enklere løsninger for bolig. 

Solfangeranlegg passer godt dersom en:

  • ønsker å bruke mindre elektrisitet til oppvarming
  • ønsker en fornybar oppvarmingskilde
  • har eller skal installere et vannbårent system
  • skal skifte varmtvannsbereder
  • ønsker et automatisk oppvarmingssystem med lite vedlikehold
  • planlegger å skifte tak, kledning eller skal bygge nytt

Hva er forskjellen på solfangere og solceller?

Både solceller og solfangere utnytter energien i solstrålene. Forskjellen er at solcellene i et solcellepanel produserer elektrisitet, mens solfangere varmer opp vann.

Solfangere har et mindre bruksområde enn solceller, men til gjengjeld er det mer lønnsomt med solfangere. Å la sola varme opp vann er både enklere og billigere enn å produsere elektrisitet

Den riktige løsningen for deg

Vi i Gasskompetanse har lang erfaring i prosjektering av solfangeranlegg.  Vi kartlegger behov og muligheter, og kommer med forslag til løsning. Når vi har funnet den beste løsningen, tar vi oss av nødvendig prosjektering og montasje.