NB! Popupmeny ligger skjult

Sandnes kommune velger solfanger­anlegg

Sandnes kommune­ har et mål om å ha en grønn og miljøvennlig profil. I Skaaret avlastningssenter satser de på fornybar energi. 
Skaaret avlastningssenter i Sandnes.

Sandnes kommune har nå fått Norges mest moderne avlastningssenter – Skaaret avlastningssenter. Senteret som åpnet i mars 2019 gir tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

Sandnes kommune­ har et uttalt mål om å ha en grønn og miljøvennlig profil. Kommunen er allerede best i Norge på bruk av biogass til oppvarming og da det nye avlastningssenteret skulle bygges valgte kommunen å satse på fornybar energi. 

Gasskompetanse i samarbeid med Sig. Halvorsen ble valgt som foretrukken leverandør for installasjon av solfangere på avlastningssenteret. 

Energi til å varme opp både tappevann og bygningsmasse

Det er nå installert et solfanger-anlegg med areal på 46 m2 og effekt på 32 kW. Gasskompetanse har beregnet innstråling på det aktuelle stedet og simulert effekten av anlegget. Anlegget er designet for å levere varmt tappevann til kran og dusj. Det som er unikt med dette anlegget er at det er koplet opp på en slik måte at en også har mulighet til å varme opp selve bygningsmassen når tappevannet er ferdig oppvarmet. Dette gir redusert bruk av andre energikilder, som i dette tilfelle er elektrisk oppvarming med en varmepumpe og elektrokjel.

Solfangere på taket av bygg i Sandnes kommue.

Økende fokus på klimavennlige løsninger

Etter at solfanger-anlegget i Skaarlia ble satt opp merker Gasskompetanse økt interesse rundt bruk av solfangeranlegg.  – Solfangere gir gratis energi fra solen! Vi merker et økende fokus på klimavennlige løsninger blant oppdragsgiverne våre. I etterkant av jobben vi gjorde på Skaaret avlastningsenter har vi fått flere tilsvarende oppdrag, sier daglig leder i Gasskompetanse Eilif Dahle.

Del saken: