NB! Popupmeny ligger skjult

Rogaland fylkes­kommune satser fornybar energi

Gasskompetanse har levert en framtidsrettet løsning med biogass til Fylkeshuset i Stavanger.

Stavanger sjukehus Foto: Jarle Vines (Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)

Foto: Jarle Vines (Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)

Rogaland Fylkeskommune satt miljø og sikkerhet i fokus når de satset på fornybar biogass til Fylkeshuset i Stavanger.

Med et komplett sikkerhetssystem for gassdeteksjon, ventilasjon og avstengning har fylkeskommunen fått et framtidsrettet anlegg. Systemet ivaretar alle krav og er godkjent gjennom akkreditert kontroll av tredje part.

Kaskadeløsningen fra Viessmann, med flere kjeler i parallell drift, gir en høy driftssikkerhet. Løsningen gir kunden mulighet til å velge bort backup, noe som gir sparte utgifter. Dette aktuelle anlegget er klargjort for utvidelse til totalt 900 kW, altså kan 300 kW enkelt kobles til eksisterende system.

Anlegget slik det står i dag, har det et modulasjonsområde fra 20 kW og opp til 600 kW.

Anlegget er levert av Gasskompetanse i samarbeid med Sig. Halvorsen.

Del saken: