NB! Popupmeny ligger skjult

Framtidsretta renovering av Giskehallen

Sandnes kommune har fått et topp moderne svømmeanlegg med solfangere på taket.

Giskehallen i Sandnes kommune stod ferdig i 1964 og i løpet av de siste årene har bygget vært gjennom et omfattende rehabiliteringsarbeid. Svømmehallen framstår i dag som helt ny og Sandnes kommunes innbyggere har nå fått en topp moderne og framtidsretta arena for trening.   

Grønn og miljøvennlig profil 
Sandnes kommune har et uttalt mål om å ha en grønn og miljøvennlig profil. Kommunen er allerede best i Norge på bruk av biogass til oppvarming og da Giskehallen skulle totalrenoveres valgte de oppvarming med solfangere.   

I en anbudsprosess ble Gasskompetanse, i samarbeid Osv. Sivertsen AS, valgt som foretrukken leverandør for installasjon av solfangerne. 

Energi til å varme opp både tappevann og bygningsmasse 

Daglig leder i Gasskompetanse, Eilif Dahle, forteller at kommunen vil kunne spare strøm/fjernvarme på grunn av valget om solfangere:  

– Anlegget i Giskehallen varmer opp tappevannet, dusjen og bassenget. Det er nok det mest funksjonelle anlegget vi har levert så langt. Her er det stort tappevannsbehov og anlegget er koblet opp på en slik måte at en også har mulighet til å varme opp selve bygningsmassen når tappevannet er ferdig oppvarmet. Alt dette gir redusert bruk av andre energikilder. Ofte vil energien fra solen dekke hele varmebehovet.  

 

Økende fokus på klimavennlige løsninger 

I løpet av de siste årene har Gasskompetanse merket en økt interesse for rundt bruk av solfangeranlegg. Stadig flere er opptatt av å utnytte naturens ressurser på best mulig måte.    

– Med solfangere på taket får svømmehallen utnyttet solstrålene maksimalt. Dette er en bærekraftig løsning og et godt supplement til det tradisjonelle varmeanlegget. 

 

Del saken: