NB! Popupmeny ligger skjult

Biogass til oppvarming på Randaberg videregående

På Randaberg videregående har skolens gasskjele fra tidlig 2000-tallet blitt erstattet med ny og moderne teknologi.

Daglig leder i Gasskompetanse, Eilif Dahle ved Randaberg vgs

Siden august har biogass blitt brukt til å varme opp skolens mange klasserom, verksteder, fellesarealer og øvrige rom. I tillegg sørger den nye løsningen for direkte oppvarmet tappevann – og sikrer at vannet som brukes i dusjer og vasker alltid er varmt og godt.

Den nye løsningen er en topp moderne kaskadeløsning med 6 X 100 kW. Det gir et moduleringsområde fra 20 til 600kW, som gjør at anlegget fungerer like godt sommer som vinter.

Vil spare opp mot 30 %

Eilif Dahle er daglig leder i Gasskompetanse. Han forteller at rehabiliteringen vil være kostnadseffektiv og ressursbesparende for skolen på sikt. De nye kjelene er mye mer effektive – og Eilif anslår at de, sammen med tappevannsløsningen, vil kunne spare opptil 30 % av energien som brukes på huset.

Den nye løsningen baserer seg på bruk biogass og er ett av flere anlegg som har fått denne innovative måten å løse oppvarmings og tappevannsbehovet på. Tidligere har vi i Gasskompetanse satt inn lignende anlegg på både St. Svithun Videregående skole og i Brynehallen.

– Rogaland fylkeskommune har gått foran og vist vei i mange år. De har kjøpt biogass i veldig mange av sine anlegg tidligere. Lyse er leverandør av biogass gjennom eksisterende rørnett, og har et uttalt mål om å erstatte all fossilgass med biogass. Disse installasjonene er klargjort for fremtiden, og det er gøy å se at flere og flere ønsker å bruke biogass.

Daglig leder i Gasskompetanse, Eilif Dahle

Forebygger spredning av legionella

I tillegg til å være ressursbesparende forteller Eilif at direkteoppvarmet tappevann vil være et effektivt tiltak for å forhindre legionella-spredning.

– I alle kommunale bygg er det et stort fokus på å minimere faren for legionella. Fordi installasjonen leverer direkteoppvarmet tappevann vil man unngå at varmtvann lagres. Det vil være ett av de mest effektive tiltakene med tanke på å forebygge smitte.

Anlegget på Randaberg ble satt opp i skoleferien og har vært i gang siden skolestart. Så langt har anlegget fungert godt og Eilif legger til at tilbakemeldingene har vært gode. I disse dager benyttes de kalde vintermånedene til innregulering av anlegget.

– Vi snakker med de som jobber her og de er opptatt av at ting skal funke. De merker lite til oss – og det er slik vi liker å holde på. Vi vil lage systemer som er enkle for driftspersonell å drifte. Vi skal ikke lage noe teknisk vidunder som er vanskelig og komplisert. Vi skal lage anlegg som er avanserte og enkle på samme tid.

Anlegget er levert av Gasskompetanse, i samarbeid med Sig Halvorsen, for Rogaland fylkeskommune.

Biogass er en fornybar og sikker energiløsning – og den er svært godt egnet til oppvarming. Vi i Gasskompetanse er stolte og glade for at flere og flere får øynene opp for denne løsningen. Rørnettet ligger klart – og med den riktige kompetansen er den enkel å ta i bruk.

Er du nysgjerrig på biogass?
Ta kontakt!

Del saken: