NB! Popupmeny ligger skjult

Ofte stilte spørsmål

#biogass

Biogass kan produseres i hele Norge, selv om Nord-Jæren er den regionen som har klart størst potensiale for produksjon av biogass fra gjødsel.

Biogassen distribueres til kunder gjennom eksisterende gassnett eller via tank.

Biogass passer bra til energikrevende industri og suverent når store lokaler skal varmes opp på kort tid.

Ja, i mange boliger har du mulighet til det. Ta kontakt med oss for å høre om muligheter for din bolig.

Den årlige kontrollen av gassanlegget skal omfatte hele anlegget og gjennomføres i henhold til skriftlige prosedyrer. Det sjekkes at utstyr og anlegg samsværer med regelverket, kravdokumenter, prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende og den bruken det er ment for.

Den som gjennomfører kontrollen, skal være kvalifisert til dette og kvalifikasjonene skal være dokumentert.

#solfangere

Solfangerne monteres på tak eller vegg, og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i et vannbårent system.

Vann sirkulerer i systemet og varmes direkte av solstrålene. Derfra ledes det gjennom rør i veggen og inn til en varmtvannstank, som igjen distribuerer vann rundt i bygningen. Varmtvannet kan brukes både som tappevann og til oppvarming.

Du får inntil 10.000 kroner i støtte fra Enova når du får installert et solfangeranlegg.

Solfangerne kan kombineres med andre teknologier, som for eksempel biokjel eller varmepumpe, som vil gi et helårs-system for produksjon av varme til bruk i både boliger og næringsbygg.

Etter installering går anlegget av seg selv, er tilnærmet vedlikeholdsfritt og krever lite tilsyn.

#UVC-anlegg

UVC-anlegg kan monteres hvor bakteriell kontaminering og smittepress er i fokus, for eksempel i kylling- og hønsehus.

UVC-lyset angriper DNA i bakterier, sopp og virus slik at mikrobene mister sin evne til reproduksjon.

Monteringen av et UVC-anlegg er et bærekraftig alternativ da UVC-lys er både miljøvennlig og mindre jobbkrevende enn tradisjonell kjemikaliebehandling. Tradisjonelle metoder med gift utvikler resistens, men med UVC-lys unngår du resistens-problematikk.

Finner du ikke svar på det du lurer på?