NB! Popupmeny ligger skjult

Om oss

Gasskompetanse ble stiftet i 2008 av gründer Eilif Dahle og har siden den gang arbeidet med gass og varme. I oppstarten konverterte vi fra olje til gass. I dag konverterer vi til moderne gasskjeler i kaskade som går på biogass. Disse anleggene kan enkelt suppleres med solfangere og varmepumpe.

I årene siden oppstart har bedriften økt med flere ansatte og sørget for gode varmeløsninger for både offentlige bygg, gartnerinæringen og det private næringsliv.

Gasskompetanse ønsker å bidra i samfunnet med alternative energiløsninger for å frigjøre plass i et allerede sprengt strømnett. Stadig flere ønsker å spare energikostnader og er åpne for å tenke annerledes enn de har gjort før. Da kan bærekraftige løsninger som biogass og solfangere være et godt alternativ.

Gasskompetanse samarbeider med arkitekter og utbyggere for å tilby trygge og bærekraftige oppvarmingsløsninger. Med lang erfaring, kontinuerlig utvikling og et helhetsblikk sørger vi for de beste løsningene.

Spørsmål?

Ta kontakt!

Noen av våre referanser

Biogass til oppvarming på Randaberg videregående

På Randaberg videregående har skolens gasskjele fra tidlig 2000-tallet blitt erstattet med ny og moderne teknologi.

Framtidsretta renovering av Giskehallen

Sandnes kommune har fått et topp moderne svømmeanlegg med solfangere på taket.

Sandnes kommune velger solfanger­anlegg

Sandnes kommune­ har et mål om å ha en grønn og miljøvennlig profil. I Skaaret avlastningssenter satser de på fornybar energi.