NB! Popupmeny ligger skjult

Gasskompetanse skaper ringvirkninger i lokalsamfunnet!

Vi har et overordnet ønske om å bidra i samfunnet med å finne alternative energiløsninger – for å frigjøre plass i et allerede sprengt strømnett. Vi ser at flere og flere ønsker å spare energikostnader og er åpne for å tenke annerledes. Da står vi klare for å finne den beste løsningen.
Daglig leder i Gasskompetanse, Eilif Dahle, ved firmabilen.

I årene som har gått har vi tatt del i flere spennende prosjekter. Blant annet har vi rammeavtale med Sandnes og Stavanger kommune. Her blir vi utfordret på å levere nye og innovative anlegg som kutter utslipp. Nå nylig har vi også rehabilitert den gamle gasskjelen på Randaberg videregående. Den er erstattet med en ny og topp moderne kaskadeløsning for vannbåren varme og direkteoppvarmet tappevann. I tillegg har vi levert gassløsninger hjemme hos privatpersoner.

Bærekraft i fokus – på flere måter

I Gasskompetanse er vi opptatte av å tilby trygge og bærekraftige oppvarmingsløsninger – enten det gjelder biogass eller bruk av solfangere. Disse løsningene er fremtiden og vi gleder oss over å se at stadig flere velger å tenke i denne retningen.

En annen del av bærekraftsarbeidet er den sosiale bærekraften. Dette er også fremtidsarbeid – og er vel så viktig som alt annet vi driver med. Å legge til rette for at den oppvoksende generasjonen har det bra er viktig for oss, og som del av det lokale næringslivet er vi opptatte av å kunne gi tilbake. Derfor er vi svært stolte over å se at arbeidet vårt skaper ringvirkninger i samfunnet rundt oss.

Gasskompetanse AS har fem ansatte og bidrar med 1,9 millioner kroner til samfunnet i løpet av ett år. Det tilsvarer blant annet tre barnehageplasser, 762 tannlegebesøk, 5 lekeplasser, samt tilskudd til drift av 3 fotballbaner. Det gjør oss stolte, rørte og motiverte for å fortsette arbeidet vårt.

Har du spørsmål?

Ta kontakt her!

Del saken: