NB! Popupmeny ligger skjult

Biogass

– varme fra naturen

Tenk å varme opp huset med noe som tidligere var avfall!
Biogass er en helt naturlig gass som oppstår når mat og organisk avfall råtner. Lokale biogassanlegg sørger for at gassene blir samlet opp på en kontrollert måte, istedenfor å slippe den ut i atmosfæren.

Og biogassen – den er fantastisk til å varme opp boliger med!

Er du nysgjerrig på biogass?

Solfylt dal hvor sauene beiter på gresset

Et trygt valg for framtiden

Det er mange gode grunner for å velge biogass. Det er en fornybar og sikker energiløsning som er godt egnet til oppvarming.

Fremtidens gassnett er fornybart. Rørnettet ligger klart, det er enkelt å ta i bruk. Biogass er prisgunstig og anlegget gir lave vedlikeholds­­kostnader. Med andre ord et trygt og godt valg for framtiden!

Sirkulær økonomi i praksis

Biogass regnes fra Miljødirektoratet som en karbonnøytral energiressurs ettersom biologisk avfall er en del av det naturlige karbonkretsløpet.

Istedenfor at biologisk avfall ikke utnyttes, kan vi gjør det om til energi! Biogassen blir produsert fra organisk materiale som, i motsetning til fossilt brennstoff, allerede finnes i det naturlige kretsløpet. Biogassen er derfor fornybar og klimanøytral. Genialt, eller hva? 

Det organiske materialet som brukes for å lage gassen kommer fra matavfall fra husholdninger, storkjøkken, næringsmiddelindustri, landbruk, skogbruk og havbruk. Avfallet som i utgangspunktet er et problem, blir en ressurs og gir oss energi. 

Innsamling av husdyrgjødsel til biogassanlegg kan også løse problemer i landbruket som utslipp av metan og lystgass, samt forurensing av elver. 

Restene etter biogassproduksjonen blir til gjødselprodukter. Disse inneholder næringsstoffer som tilføres matplanter ved gjødsling. Sirkelen er sluttet – dette er sirkulærøkonomi i praksis.

Hva er egentlig biogass?

Biogass er en fellesbetegnelse på gassene metan og karbondioksid og oppstår når mat og organisk avfall råtner.

Hvor lages biogass?

Biogass kan lages i hele landet, men Nord-Jæren er den regionen i Norge som har klart størst potensiale for produksjon av biogass fra gjødsel. 

Hvordan distribueres biogass?

Biogassen distribueres til kunder gjennom eksisterende gassnett eller via tank.

Hvem passer biogass for?

Potensialet for bruk av biogass er stort – til gartnerier, industri samt langtransport på land og sjø. Biogass er en bra løsning til energikrevende industri og suverent når store lokaler skal varmes opp på kort tid. Stadig flere, både boligutbyggere og boligeiere ser også at biogass til å varme opp boligen blir et naturlig valg.

Den riktige løsningen for deg

Vi i Gasskompetanse har lang erfaring i prosjektering av nye gass- og varmeanlegg. Vi kartlegger behov og muligheter, og kommer med forslag til løsning. Når vi har funnet den beste løsningen, tar vi oss av nødvendig prosjektering og montasje.