NB! Popupmeny ligger skjult

Aktuelt

Gasskompetanse skaper ringvirkninger i lokalsamfunnet!

Vi har et overordnet ønske om å bidra i samfunnet med å finne alternative energiløsninger – for å frigjøre plass i et allerede sprengt strømnett. Vi ser at flere og flere ønsker å spare energikostnader og er åpne for å tenke annerledes. Da står vi klare for å finne den beste løsningen.

Biogass til oppvarming på Randaberg videregående

På Randaberg videregående har skolens gasskjele fra tidlig 2000-tallet blitt erstattet med ny og moderne teknologi.

Framtidsretta renovering av Giskehallen

Sandnes kommune har fått et topp moderne svømmeanlegg med solfangere på taket.