NB! Popupmeny ligger skjult

Et naturlig valg.

Energi for framtiden

Vi er inne i en tid hvor strømprisen har blitt uvanlig høy. Allerede nå ser vi at kapasiteten på strøm er i ferd med å sprenges og prisene stiger. Heldigvis finnes det alternativer. 

I Gasskompetanse er vi opptatt av å utnytte naturens ressurser på best mulig måte. Vi jobber med framtidsretta og miljøvennlige løsninger for å bidra til en grønnere framtid. 

Eilif Dahle
Daglig leder, Gasskompetanse

Eilif Dahle - Gasskompetanse
Barbeinte føtter går over tregulv i bolig oppvarmet med biogass.

Biogass
– varme fra naturen

Tenk å varme opp huset med noe som tidligere var avfall! Biogass er en helt naturlig gass som oppstår når mat og organisk avfall råtner. Lokale biogassanlegg sørger for at gassene blir samlet opp på en kontrollert måte, istedenfor å slippe den ut i atmosfæren.

Og biogassen – den er fantastisk til å varme opp boliger med! 

Energi fra solen

La sola varme opp bygget ditt! Med solfangere på taket kan du utnytte solstrålene maksimalt. Dette er en bærekraftig løsning og et godt supplement til tradisjonelle varmeanlegg. Noen kaller det gratis energi fra solen!

Solfangere passer spesielt godt til næringsbygg, svømmehaller og andre bygg med store varmtvanns-behov, men det finnes også enklere løsninger for bolig.

Montering av solfangere
Små kyllinger

UVC-lys i landbruket
– desinfeksjon uten gift

Smittefritt miljø er spesielt viktig i landbruket. UVC-lys er både miljøvennlig og mindre jobbkrevende enn tradisjonell kjemikaliebehandling.

UVC-lyset angriper DNA i bakterier, sopp og virus og mikrobene mister sin evne til reproduksjon. UVC-lys kan også brukes til å redusere fluebestanden i hønsehus betraktelig. 

Noen av våre referanser

Gasskompetanse skaper ringvirkninger i lokalsamfunnet!

Vi har et overordnet ønske om å bidra i samfunnet med å finne alternative energiløsninger – for å frigjøre plass i et allerede sprengt strømnett. Vi ser at flere og flere ønsker å spare energikostnader og er åpne for å tenke annerledes. Da står vi klare for å finne den beste løsningen.

Biogass til oppvarming på Randaberg videregående

På Randaberg videregående har skolens gasskjele fra tidlig 2000-tallet blitt erstattet med ny og moderne teknologi.

Framtidsretta renovering av Giskehallen

Sandnes kommune har fått et topp moderne svømmeanlegg med solfangere på taket.